COPYRIGHT1998-2017    江西方兴科技有限公司版权所有 赣ICP备12007584号    《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》
地址:江西省南昌市洪城路508号方兴大厦    E-mail:jxfx@jxfxkj.com    邮编:330025
电话:0791-86532505,86532508    传真:0791-86517873

官方微信公众号

//左边导航
$(".yiji_cate").click(function(){
	if($(this).find("img").attr("src")=='/img/shou.png'){
		$(this).find(".cate_list_item").slideDown(150);
		$(this).find("img").attr("src","/img/zhan.png");
		//alert($(this).find("img").attr("src"));
		$(this).parents(".cate_list").siblings(".cate_list").find(".cate_list_item").slideUp(150);
		$(this).parents(".cate_list").siblings(".cate_list").find("img").attr("src","/img/shou.png");
	}else{
		$(this).find(".cate_list_item").slideUp(150);
		$(this).find("img").attr("src","/img/shou.png");
	}
});